Türkçe Klavye 0.6

| 1 Comment | No TrackBacks

Yavaş da olsa kararlı bir şekilde yenilikler devam ediyor. Detaylar şu şekilde:

Yeni Özellikler:

  • F klavye düzeni eklendi. (istek M. Serdar Kuzuloğlu)
  • Otomatik büyük/küçük harf dönüşümü sürekli açıktı. Bunu seçeneklere ekledim, artık isterseniz kapatabilirsiniz.
  • Telefon klavyesine nokta, virgül, çizgi ve boşluk eklendi.
  • Önceki sürümde noktalama işaretlerini tuşlara alternatif olarak eklemiştim. Bunlar arık tuş önizlemelerinde de görünüyor.

Hata Düzeltmeleri:

  • Önemli bazı yapısal değişikliklere gittim. Farkedilir bir performans iyileştirmesi var.
  • Büyük harfteyken shift'e uzun basıldığında ortalık biraz karışıyordu. Artık düzeldi.
  • Web ve e-posta klavyelerinden sembollere geçip geri dönüldüğünde standart klavye açılıyordu.

Kurulum ve kullanım her zamanki gibi yapılabilir. Detaylar için programın sayfasına bakabilirsiniz.

 

Şimdi de biraz ekran görüntüsü verelim:

qlayoutflayout phone_kbdkeypreview layout   settings

No TrackBacks

TrackBack URL: http://www.taypo.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/14

1 Comment

Hocam uygulamanın .apk linkini bulamadım nerden ulaşabilirim ?

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Bahadır Yağan published on December 6, 2009 2:48 PM.

Türkçe Klavye 0.5 was the previous entry in this blog.

Türkçe Klavye 0.7 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.